Voorlichting over duurzame onkruidbestrijding blijft nodig

Voorlichting over duurzame onkruidbestrijding blijft nodig

24 april 2018

Het blijft nodig om inwoners uit het Drentsche Aa-gebied bewust te maken over milieuvriendelijke onkruidbestrijding. Uit twee onderzoeken blijkt dat er regelmatig glyfosaat en andere schadelijke middelen gebruikt worden, vermoedelijk wordt dit veroorzaakt door terras- en tuinonderhoud.

Waterschap Hunze en Aa’s, Provincie Drenthe en Waterbedrijf Groningen werken gezamenlijk aan een programma om vervuiling van de Drentsche Aa tegen te gaan. Dat is nodig, want er worden nog steeds overschrijdingen gemeten van diverse stoffen bij het innamepunt. Het water uit de Drentsche Aa wordt door meer dan 200.000 mensen als drinkwater gebruikt, bijvoorbeeld in de stad Groningen. Om de drinkwatervoorziening voor de toekomst veilig te stellen, wordt samengewerkt met omliggende gemeenten, inwoners, bedrijven en agrariërs.

Belang van duurzaam tuinonderhoud
Ook Assen watert voor een groot deel rechtstreeks af op de Drentsche Aa. Uit het onderzoek daar is gebleken dat glyfosaat en AMPA (het afbraakproduct van glyfosaat) regelmatig aangetroffen worden. Glyfosaat is een werkzaam bestandmiddel in de onkruidbestrijder Round Up. Andere, vaak aangetroffen stoffen zijn MCPA, MCPP en Fluroxypyr (Primstar). Dit zijn allemaal onkruidbestrijdingsmiddelen. Het aantal keren dat de aangetroffen concentraties zijn aangetroffen is in de loop van de jaren gelukkig minder geworden. Maar om de concentraties beheersbaar te houden, blijven de samenwerkende partijen investeren in goede communicatie met inwoners uit het Drentsche Aa-gebied.

Voorlichting blijft hard nodig
Ook uit vergelijkbaar onderzoek door het Brede Overleg Kleine Dorpen (BOKD) en Waterbedrijf Groningen blijkt dat diverse inwoners uit het Drentsche Aa-gebied nog altijd schadelijke chemische onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken. Dit is zorgelijk. Ook het komende tuinseizoen blijven de partners zich daarom sterk maken voor goede voorlichting over duurzame en milieuvriendelijke onkruidbestrijding.

Bekijk hier het rapport van het onderzoek dat is gedaan in Assen >> Onkruidbestrijdingsmiddelen stedelijk gebied Drentsche Aa