Deze website is een initiatief van waterschap Hunze en Aa’s, Waterbedrijf Groningen en de provincie Drenthe. Samen zijn we georganiseerd in het ‘Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa’, een programma om gewasbeschermingsmiddelen in het gebied nog verder terug te dringen om zo het oppervlaktewater veilig te stellen voor nu en voor onze toekomstige generaties!