Goed nieuws voor de waterkwaliteit in de Drentsche Aa

Goed nieuws voor de waterkwaliteit in de Drentsche Aa

11 maart 2021

In 2020 was er één overschrijding van de drinkwaternorm in de Drentsche Aa. In 2019 waren er geen overschrijdingen. En dat is goed nieuws voor de waterkwaliteit.

Schone drinkwaterbron

Een schone Drentsche Aa is belangrijk, omdat er water uit de bron gewonnen wordt door Waterbedrijf Groningen voor de bereiding van drinkwater. Het water uit de Drentsche Aa wordt na zuivering dagelijks door meer dan 200.000 mensen in onder andere de stad Groningen gedronken.

Eén overschrijding

Het Waterbedrijf Groningen meet in de periode van april tot en met december wekelijks de waterkwaliteit van de beek. De metingen worden getoetst aan de milieukwaliteitsnorm voor drinkwater.

De overschrijding die in 2020 werd aangetroffen was een overschrijding van de stof MCPA. Deze stof zit in middelen die gebruikt worden bij de bestrijding van onkruiden op landbouwpercelen en sportvelden. Het middel mag niet worden gebruikt door particulieren.

Een zo schoon mogelijke Drentsche Aa

De provincie Drenthe, het Waterbedrijf Groningen en waterschap Hunze en Aa’s werken sinds 2015 samen in een programma om het water in de beek de Drentsche Aa zo schoon mogelijk te houden. In verschillende projecten nemen onder andere agrariërs en bedrijven maatregelen om emissie van chemische middelen te voorkomen of te beperken.

In het verleden werden er te hoge concentraties van stoffen die in gewasbeschermingsmiddelen zitten in het oppervlaktewater aangetroffen. De doelstelling van het programma is om in 2023 nog maximaal één overschrijding aan te treffen bij het innamepunt. Voor 2020 is dit dus alvast gelukt. En dat is goed nieuws voor de waterkwaliteit. Want hoe minder gewasbeschermingsmiddelen er in het water komen, hoe minder er door het waterbedrijf uitgehaald hoeven te worden.