We moeten zelf aan de bak om het water schoon te houden

We moeten zelf aan de bak om het water schoon te houden

16 mei 2017
Drentsche Aa Zuidlaren Osbroeken 15 apr 2015

Drentsche Aa Zuidlaren Osbroeken 15 apr 2015

Op 11 mei publiceerden we onderstaand artikel in Noord Z, een bijlage van het Dagblad van het Noorden.

We zijn in Nederland gewend om altijd en overal veilig, schoon en betaalbaar water te hebben. Om dat zo te houden is er werk aan de winkel. Noordz sprak met de Groningse en Drentse organisaties die ervoor zorgen dat wij iedere dag schoon water uit de kraan ontvangen. Conclusie: we moeten zelf bijdragen aan schoon drinkwater.

Waar ons drinkwater vandaan komt, vragen we ons zelden af. Water is er in Nederland altijd en het is schoon en veilig. De drinkwaterbedrijven van Groningen (Waterbedrijf Groningen) en Drenthe (WMD) halen ons drinkwater uit natuurlijke bronnen in waterwingebieden en uit oppervlaktewater.

Stad Groningen en omgeving gebruiken water uit de Drentsche Aa. Dit beekwater is kwetsbaarder dan grondwater omdat het makkelijker vervuild kan raken. De provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa’s, Waterbedrijf Groningen en WMD werken samen met natuurorganisaties, gemeenten, agrariërs en inwoners om verontreinigingen, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten tot een minimum te beperken.

Samenwerken aan een betere waterkwaliteit
Nederland is een dichtbevolkt land, waar we bovenop ons water leven en werken. Het is zaak dat we duurzamer gaan zorgen voor omgeving en bodem, want ook een kleine druppel vervuilende stof heeft al invloed op de kwaliteit van het water dat we gebruiken. Geneesmiddelen, verzorgingsproducten, schoonmaakmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen van boeren, bedrijven en bewoners kunnen uiteindelijk terechtkomen in ons water. Water is een kringloop: wat wij er niet in stoppen als vervuiling, hoeft er ook niet uitgehaald te worden. In iedere kringloop moet je samenwerken voor het beste resultaat.

Gelukkig zijn er veel dingen die we met z’n allen kunnen doen. Overheden, bedrijven en boeren werken intensief samen om vervuiling tegen te gaan. Boeren verbruiken door effectievere methoden minder gewasbeschermingsmiddelen, of leggen spuitvrije zones of akkerranden aan waardoor deze middelen minder snel in het oppervlaktewater terechtkomen.

Op bedrijventerreinen mogen sinds kort al geen onkruidbestrijdingsmiddelen meer gebruikt worden en ook voor gemeenten geldt dat ze moeten zorgen voor andere manieren om straten, pleinen en trottoirs onkruidvrij te houden.

Wat kunt u doen?
Ook bij u thuis kunt u nadenken hoe u toe kunt met minder of geen voor het milieu schadelijke stoffen. Bijvoorbeeld door zo weinig mogelijk bestrating aan te leggen in de tuin op plekken waar u niet loopt. Minder bestrating vergt minder middelen om onkruid weg te spuiten. Waar je in je tuin of op je erf niet loopt of rijdt, kun je bestrating makkelijk vervangen door borders met planten. Hoe voller een border is, hoe minder onkruid je hebt.

Onkruid tussen de tegels voorkomen kan door regelmatig je straatje schoon te vegen. Zaden krijgen zo geen kans te ontkiemen. Dit is een eenvoudige manier om onkruid te weren zonder chemische middelen. En wilt u toch gemakkelijk onkruid verwijderen, gebruik dan liever een brander dan een onkruidverdelger.

Hoe bewuster wij met z’n allen omgaan met onze directe omgeving en onze bodem, hoe schoner het water blijft. Want wat niet in het water komt, hoeft er ook niet uit gehaald te worden. Zo houden we ook voor onze kinderen en kleinkinderen het (drink)water schoon en betaalbaar.

Download hier het artikel in PDF