Telers Drentsche Aa-gebied actief om erfemissie te verminderen

Telers Drentsche Aa-gebied actief om erfemissie te verminderen

5 september 2017

Erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen verminderen: dat stond centraal bij een telersbijeenkomst in Rolde op 28 augustus. Een groep telers uit het stroomgebied van de Drentsche Aa gaat hiermee actief aan de slag. Doel is om afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf te verminderen, zodat de Drentsche Aa nu en in de toekomst geschikt blijft als bron voor drinkwater.

Het project ‘erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen’ is een van de projecten binnen het Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa, dat als doel heeft de oppervlaktewaterkwaliteit van de Drentsche Aa te verbeteren. Binnen de landbouw speelt erfemissie een belangrijke rol als het gaat om belasting van oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen.

Erfemissie: maatregelen op maat
De aanwezige telers hebben erven die aan de Drentsche Aa of zijtakken daarvan liggen. Projectleider Yvonne Gooijer van het CLM legde uit wat de wettelijke regels zijn rond erfemissie en met welke maatregelen de telers emissie vanaf hun erf kunnen voorkomen. Tijdens het project krijgen telers begeleiding bij de maatregelen die zij nemen. De maatregelen zijn op maat, passend bij het bedrijf. Ook de realisatie van een gezamenlijke wasplaats met opvang en zuiveringssysteem behoort tot de mogelijkheden. Gooijer: ”We zorgen ervoor dat telers een duurzame investering doen, die ook in de toekomst voldoet.” Onderdeel van het project is om gezamenlijk subsidie aan te vragen voor investeringen op het gebied van erfemissie.

Waterkwaliteit verder verbeteren
Theo Vlaar van het Waterbedrijf Groningen lichtte toe op welke manier de oppervlaktewaterwinning in zijn werk gaat. Sinds 1881 onttrekt Waterbedrijf Groningen Drentsche Aa oppervlaktewater voor de productie van drinkwater. Het waterbedrijf houdt continu de waterkwaliteit nauwkeurig in de gaten middels metingen. Vlaar gaf aan dat een aantal gewasbeschermingsmiddelen en onkruidbestrijdingsmiddelen in concentraties boven de drinkwaternorm worden aangetroffen bij het innamepunt De Punt. Sinds 2012 is het aantal overschrijdingen gehalveerd. Dat is goed nieuws, maar er is nog actie nodig om dat dit verder te verminderen conform de wet- en regelgeving. “Wij zijn met z’n allen goed op weg, maar van belang is dat we samen blijven investeren in verbetering van waterkwaliteit”, aldus Vlaar.

Samen zorgen voor schoon water
Voor het verbeteren van de waterkwaliteit is niet alleen de landbouw aan zet. Het uitvoeringsprogramma richt zich op alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen in het Drentsche Aa gebied. Marian van Dongen van waterschap Hunze & Aa’s gaf aan dat ook inwoners uit het gebied actief worden opgezocht om voorlichting te geven over milieuvriendelijke onkruidbestrijding. En gemeenten en bedrijven gaan met duurzaam onkruidbeheer aan de slag. De landbouw in het gebied gaat naast erfemissie aan de slag met akkerranden en emissie vanaf het perceel.

Ook het waterschap houdt de waterkwaliteit in de gaten. Het aantal gewasbeschermingsmiddelen dat in normoverschrijdende concentraties wordt aangetroffen varieert per jaar.

Doe ook mee
Binnen het project is nog ruimte voor de begeleiding van telers die aan de slag willen met het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf. Telers met een erf vlakbij de Drentsche Aa of een van de zijtakken daarvan kunnen contact opnemen met Dirk Keuper (CLM, 0345-470 729).

Download hier de presentaties van deze bijeenkomst: