Drentse telers streven naar schoner water

Drentse telers streven naar schoner water

15 maart 2018

Kijken naar alternatieve middelen en perceelslocatie

Bollentelers nemen extra maatregelen om emissie naar het oppervlaktewater te voorkomen in het wingebied van drinkwaterbedrijf van Groningen. Met andere gewasbeschermingsmiddelen, het afsluiten van greppels en een kritischer keuze van de perceelslocatie willen telers, het waterschap Hunze & Aa’s, provincie Drenthe en Waterbedrijf Groningen de concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het water terugdringen.

Donderdag 15 maart 2018 verscheen een artikel over de bollenteelt in Drenthe in het vakblad Greenity.

Lees hier het artikel in een PDF.