"Een eigen moestuin is het gezondst!"

“Een eigen moestuin is het gezondst!”

3 december 2018
moestuinbak

"Een eigen moestuin is het gezondst!"

Gangbare groente en fruit in winkelschappen zijn altijd bespoten met chemische bestrijdingsmiddelen. Ze beschermen planten tegen ziekten, plagen en onkruid. Niet alleen bescherming tijdens het groeiproces, maar ook tijdens opslag, verwerking en het transport. Voor de teler is dit handig, want de pesticiden zijn niet afspoelbaar. Na een regenbui blijft de plant dus beschermd. Dit komt doordat het bestrijdingsmiddel helemaal in de groente en fruit is doordrongen. Afspoelen met water, koken of schillen helpt dan ook niet om de gifstoffen te verwijderen. We eten ze op.

Gezondheidsrisico’s

De meningen lopen nogal uiteen als het gaat over de gevolgen voor het menselijk lichaam bij het binnenkrijgen van bestrijdingsmiddelen. Naar mijn mening wegen de nadelen zwaarder dan de voordelen. Volgens het Voedingscentrum kunnen mensen door het innemen van bespoten groente en fruit in aanraking komen met verschillende soorten bestrijdingsmiddelen. En wanneer we van bepaalde gifstoffen met een vergelijkbare werking te veel binnen krijgen kunnen we gezondheidsklachten krijgen zoals misselijkheid of hoofdpijn. Dit worden cumulatieve effecten genoemd. Deze effecten worden tot op heden nog niet meegewogen bij de toelating van bestrijdingsmiddelen door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Daarbij kan ons lichaam de bestrijdingsmiddelen niet goed afbreken en stapelen ze zich op. Op lange termijn is er nog niet veel bekend over de gevolgen van deze opstapeling aan stoffen. Dit baart mij toch wel zorgen. Maar gelukkig wordt hier steeds meer onderzoek naar gedaan. Zo kwam het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) in 2015 met een onderzoek naar buiten dat de werkzame stof van onkruidverdelger Roundup, glyfosaat, mogelijk kankerverwekkend is. Ook tonen onderzoeken aan dat glyfosaat hormoonverstorend (denk aan onvruchtbaarheid) kan zijn. En vergeet vooral ook niet de in rap tempo verdwijnende insectenpopulatie die in verband wordt gebracht met bestrijdingsmiddelen. Dus ja, ik denk dat het beter is voor onze gezondheid en het milieu om geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken.

Regels Europa

Dat gebruik van pesticiden legaal is betekent dus nog niet dat het ook oké is. Voor de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die op groente en fruit gespoten mogen worden zijn in Europa limieten vastgesteld. Echter, er zijn bestrijdingsmiddelen die in Europa verboden zijn, maar buiten Europa (denk aan landen als Kenia, Marokko en Costa Rica) nog gewoon gebruikt mogen worden. Door de import van deze groente en fruit komen de nóg gevaarlijkere stoffen gewoon bij ons in de supermarkt terecht, ongeacht controles. Best wel verontrustend. Maar gelukkig kunnen we een andere weg inslaan: overstappen naar biologisch. Of nog beter: groente en fruit zelf kweken!

Biologisch is gezonder

Bij de teelt van biologische groente en fruit worden ook bestrijdingsmiddelen gebruikt, alleen zijn deze beter voor het milieu. Biologische gewasbescherming bestaat uit het inzetten van natuurlijke vijanden, bestrijdingsmiddelen van natuurlijke oorsprong en mechanische bestrijding (zoals wieden van onkruid). Biologische producten zijn te herkennen aan het Europees biologisch keurmerk. Maar het gezondste is om helemaal onbespoten groente en fruit te consumeren. Dit vindt ook het Voedingscentrum.

Ik zou daarom iedereen willen oproepen om een eigen moestuin(tje) te beginnen.