Subsidieregeling akkerbouwers Drentsche Aa voor vermindering erfafspoeling opengesteld

Subsidieregeling akkerbouwers Drentsche Aa voor vermindering erfafspoeling opengesteld

28 maart 2018

De subsidieregeling voor akkerbouwers uit het stroomgebied van de Drentsche Aa om erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen, is opengesteld. Inmiddels hebben zich al negentien akkerbouwers aangemeld. LTO Noord heeft een collectieve aanvraag ingediend, agrariërs kunnen nog tot 1 juni aansluiten.

De subsidie moet vermindering van ‘erfafspoeling’ van gewasbeschermingsmiddelen bewerkstelligen naar oppervlaktewater, grondwater en riool. Het gaat om een subsidie vanuit het DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer).

Schoon water, nu en in de toekomst
Water vanuit het stroomgebied van de Drentsche Aa geldt als belangrijke bron voor drinkwater. Het oppervlaktewater moet daarom voldoen aan een strenge norm. Bij innamepunt ‘De Punt’ worden gewasbeschermingsmiddelen nog te vaak in te hoge concentraties aangetroffen. Om schoon drinkwater, nu en in de toekomst, te garanderen, zijn maatregelen nodig. Waterschap Hunze en Aa’s, de provincie Drenthe en Waterbedrijf Groningen werken hierbij samen met gemeenten, inwoners en bedrijven. Hierbij wordt breder gekeken dan naar de landbouw. Het doel is om in 2018 het aantal normoverschrijdingen met 50% te verminderen ten opzichte van 2012. In 2023 moet het aantal normoverschrijdingen met 95% zijn verminderd.

Steun voor maatregelen
Om dat te bereiken, is de hulp van boeren hard nodig. De waterkwaliteit kan sterk verbeteren door de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf te verminderen. Ook is het bij wet verboden gewasbeschermingsmiddelen op de sloot, bodem of het riool te lozen. Landbouwers in het stroomgebied van de Drentsche Aa kunnen daarom steun krijgen voor bovenwettelijke maatregelen. Benieuwd of u aan de regels voldoet? Vul de erfemissiescan in op www.erfemissiescan.nl!

Voorbeelden van maatregelen
• Het aanleggen van een vloeistofdichte vul- en wasplaats
• Het overkappen van deze vul- en wasplaats
• Een zuiveringssysteem voor afvalwater
• Een systeem om waswater van kisten te reinigen en te desinfecteren zodat het hergebruikt kan worden

Subsidieregeling
De regeling is opengesteld voor ondernemers met een erf in het stroomgebied van de Drentsche Aa, zie kaart. Ze kunnen de subsidie gebruiken voor individuele of gezamenlijke voorzieningen. Naast de subsidiebijdrage aan fysieke investeringen krijgen zij advies over mogelijke maatregelen en de aanleg daarvan. Een team van Waterschap, RUD en CLM toetst het uiteindelijke aan te leggen erfplan op wettelijke voorwaarden. LTO Noord heeft een collectieve aanvraag ingediend, ondernemers kunnen nog aansluiten tot 1 juni. Meer weten? Neem contact op met DAW-teamlid Niels Tienstra van LTO Noord: 06-1392 7496 of ntienstra@ltonoord.nl.