Cindy en de bodembedekkers in haar tuin #7

Cindy en de bodembedekkers in haar tuin #7

6 september 2018

Bodem- en verticale bedekkers (klimplanten) in je tuin

De bodem, de basis
Je moet het belang van bodembedekkers niet onderschatten. Ze zorgen ervoor dat de bodem niet te veel uitdroogt. En overvloedig regenwater zakt juist sneller weg. Ze houden de vruchtbare bovenlaag vast, zodat die niet wegwaait. Het bodemleven wordt gevoed en beschermd en het groen is een paradijs voor vogels en insecten. En het is nog mooi ook! En… Als je het goed aanpakt is het onkruidwerend en onderhoudsarm.

Geen lianen maar T-splitsingen
Veel klimplanten en bodembedekkers hebben de neiging lange uitlopers te maken. Dan doen ze om zo snel terrein te kunnen veroveren. Op zich aardig, het lijken soms wel lianen. Je ziet Tarzan al voorbij slingeren. Maar wij willen geen jungle, we willen een goed bedekte border of schutting.

Snoei de uitlopers dus kort. De plant zal daar meerdere uitlopers gaan maken. We willen dat de border er uitziet als een woonwijk uit de jaren ‘70: weinig lange straten, veel T-splitsingen. Een weg naar links, een weg naar rechts. Weer een kruispunt en een straat die leidt naar een hofje met wel vier straten.

Onder de grond zoeken de wortels hun weg. Ze voorzien hun bovengrondse deel van vocht en voeding. Daar moet je niet te veel snoeien, want een optimaal wortelgestel is nodig voor een weelderige groei bovengronds.

Tip van Cindy
Ik zie vaak dat gemeenteplantsoenen geschoffeld worden. Ik ontkom dan niet aan de gedachte dat dat vooral is om de plantsoenendienst aan het werk te houden. Door het schoffelen beschadig je de wortels van de bodembedekkers. Die worden daardoor in hun groei geremd, waardoor onkruid meer kans krijgt en je dus blijft schoffelen.

In een bodembedekkende border schoffel je liefst zo min mogelijk. Begin met een onkruidvrije border en kies liever voor meerdere kleine planten dan een paar grote. Probeer de kale grond te bedekken met schors of (tijdelijke) eenjarige bloemen. Ongewenst groen pluk je eruit met wortel en al. Zo beschadig je niet de uitdijende bodembedekker. Uiteindelijk zullen de planten de grens gaan bereiken van de border of schutting en ook middenin een bedekkende deken zijn. Dan zal de border veel minder onderhoud vergen.

Laat je niet afschrikken door het werk en laat je niet uit het (bloemen)veld slaan. Bedenk goed dat een bodem bedekkende border uiteindelijk minder werk en een stuk meer voordeel gaat opleveren van een tegeltuin. Groen heeft de toekomst!