Geen vervuild spoelwater meer dankzij wasplaats met biologische zuivering

Geen vervuild spoelwater meer dankzij wasplaats met biologische zuivering

10 juli 2019

De Drentsche Aa is een belangrijke bron voor het drinkwater van Groningen. Daarom is het belangrijk dat dit water zo schoon mogelijk is. Om te voorkomen dat spoelwater met restanten van gewasbeschermingsmiddelen van boerenerven in de rivier terecht komt, kunnen boeren allerlei maatregelen nemen. Een subsidieregeling geeft hen daarbij een duwtje in de rug. De eerste ondernemer die hier gebruik van maakt is Gerard Dekker van Dekker Verhuur Rolde in Marwijksoord. “De afspoeling van mijn erf is daarmee nul geworden.”

Zo’n 25 jaar geleden besloot Gerard Dekker zijn ambtenarenbestaan te combineren met de verhuur van landbouwmachines. In die zelfde periode vroeg een kennis, die werkzaam was voor gewasbeschermingsmiddelen fabrikant AgrEvo, hem om werkzaamheden te verrichten in proefvelden voor gewasbeschermingsmiddelen. Dekker: “Nu voor Bayer verbouwen we onder andere aardappelen, uien, bieten en graan. Op die proefvelden testen we nieuwe gewasbeschermingsmiddelen van Bayer. We kijken dan of die producten in staat zijn om de gewassen te beschermen tegen ziekten, plagen en onkruiden.”

Kostbare zaak
Na het spuiten reinigt Dekker de spuitapparatuur op het perceel.  Sporadisch gebeurde dit op zijn erf. “Om ook voor de toekomst een effectief middelenpakket in stand te houden moeten we voorkomen dat er restanten  in het oppervlakte- en grondwater terecht komen. Daarom wilde mijn opdrachtgever Bayer samen met mij  een speciale installatie laten bouwen. Maar dat is nogal een kostbare zaak.” Hij bezocht een informatiebijeenkomst over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en meldde zich als eerste aan voor een nieuwe subsidieregeling. “Die subsidie is bedoeld voor akkerbouwers en loonwerkers in het stroomgebied van de Drentsche Aa. Ik heb individueel een aanvraag ingediend, maar boeren kunnen ook een collectieve aanvraag doen, bijvoorbeeld voor een gezamenlijke wasplaats. Je moet er even voor gaan zitten, maar agrariërs zijn wel gewend aan een enige administratie.”

Phytobac-installatie
Inmiddels is de wasplaats op zijn eigen erf klaar voor gebruik. Als Dekker in juni de eerste velden heeft bespoten, kan hij zijn machines na afloop reinigen op een vloeistofdichte wasplaats. Het afvalwater komt daarna terecht in de ondergrondse buffertank. Vanuit deze tank wordt het in de Phytobac-installatie gepompt. “Dat is in feite een bak met een substraat van teeltaarde en gehakseld stro, waarin de resten van gewasbeschermingsmiddelen door bacteriewerking worden afgebroken en de vloeistof volledig verdampt. Het is een gesloten systeem, dus er komt helemaal niets terecht in het oppervlaktewater of een waterstroom als de Drentsche Aa.”

Vanzelfsprekende zaak
Dat hij, samen met Bayer deze investering  doet, vindt hij vanzelfsprekend, al heeft de subsidie hem wel een duwtje in de rug gegeven. “Het is een kostbare zaak, natuurlijk, maar ik weet ook dat het belangrijk is voor het drinkwater van Groningen en het oppervlaktewater in het algemeen. Als je dan zo’n handreiking krijgt en je iets kunt doen om vervuiling te voorkomen, moet je dat niet laten. Boeren en Loonwerkers zijn in principe van goede wil. Maar we moeten er wel de kost mee verdienen.”