Samenwerken voor schoon oppervlaktewater Drentsche Aa

Samenwerken voor schoon oppervlaktewater Drentsche Aa

3 november 2017

Samenwerken voor schoon oppervlaktewater Drentsche Aa

De Drentsche Aa voorziet onder meer inwoners van de stad Groningen en een aantal omliggende plaatsen dagelijks van schoon drinkwater. Maar het feit dat het water schoon is, is geen vanzelfsprekendheid. Het stroomgebied ligt weliswaar in een regio met veel natuur, maar gaat ook langs enkele dorpen en landbouwbedrijven. Daar komt het oppervlaktewater in aanraking met medicijnresten en bestrijdingsmiddelen van huishoudens en boerderijen.

Belang van schone waterbron
Hoewel drinkwaterbedrijven de technische middelen in huis hebben om water te zuiveren, is een schone bron van groot belang. Immers: wat niet in het water komt, hoeft er ook niet worden uitgehaald. En hoe ingewikkelder en tijdrovender het zuiveringsproces is, des te hoger zijn de productiekosten en uiteindelijk de prijs van kraanwater. Bovendien zijn er Europese richtlijnen waaraan de waterkwaliteit moet voldoen.

“De verantwoordelijkheid voor een schone waterbron ligt formeel bij RWS, waterschappen, waterbeheerder en provincie, maar voor het schoonhouden ben je afhankelijk van veel meer partijen”, vertelt programmamanager Erna Alting. “Het voordeel van de Drentsche Aa is dat het niet in contact staat met water van buitenaf, zoals een rivier. Als het water vervuild is, weet je dus dat de oorzaak uit de directe omgeving komt en kun je daar maatregelen nemen. De verantwoordelijkheid voor een schone waterbron ligt formeel bij RWS, waterschappen, waterbeheerder en provincie, maar voor het schoonhouden ben je afhankelijk van veel meer partijen”, vertelt programmamanager Erna Alting. Lees meer in een artikel op drinkwaterplatform.nl.