Overheid en ondernemers spreken over chemievrij onkruidbeheer

Overheid en ondernemers spreken over chemievrij onkruidbeheer

6 februari 2018

Maandag 5 februari is er een bijeenkomst geweest vanuit het Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa (UPDA) in Assen. Genodigden waren medewerkers uit de zes gemeenten in het Drentsche Aa gebied, enkele bedrijven met een bedrijfsterrein dat afwatert op de Drentsche Aa en hoveniers uit de regio.

Metingen besproken
Iedereen werd geïnformeerd over de activiteiten het UPDA-project. Daarnaast heeft het Waterschap Hunze & Aa’s de resultaten laten zien van metingen in het gehele stroomgebied van de Drentsche Aa. Op het innamepunt voor drinkwaterproductie blijkt dat er sinds 2012 minder vaak te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen. De doelstelling voor 2023 is echter nog niet gerealiseerd.

Ook werden resultaten getoond van metingen in het water op specifieke punten in Assen; welke bestrijdingsmiddelen worden hierin aangetroffen? Hieruit blijkt dat het gebruik van glyfosaat door particulieren duidelijk terug te vinden is in het water ter plekke. Vooral in de zomerperiode, het tuinseizoen, worden te hoge gehalten aangetroffen.

Chemievrij onkruidbeheer
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen door de zes gemeenten is sinds 2015 sterk afgenomen. Alle gemeenten hebben in 2017 op verhardingen én in het groen geen chemische middelen meer gebruikt. Ook op sportvelden zien we een goede tendens; ook hier wordt steeds minder chemie gebruikt. Dit blijft echter wel een aandachtspunt: vooral in de situatie waarbij de verenigingen zelf het beheer in de hand hebben wordt nog chemie gebruikt, of het is bij de gemeente niet bekend hoe dit gebeurt.

Meer aandacht voor communicatie
De bezoekers kwamen met vragen over communicatie met inwoners en met sportverenigingen over chemievrij beheer. Hoe stimuleer je hen om chemievrij te werken? En hoe controleer je of dit daadwerkelijk gebeurt? Conclusie van de bijeenkomst is dat er al goede stappen zijn gezet de laatste jaren en dat nog aandacht nodig is voor chemievrij sportveldenbeheer, betere communicatie naar inwoners over chemievrij beheer en de bestrijding van invasieve exoten, zoals de Japanse Duizendknoop.