Akkerbouwer ontvangt deltacommissaris

Akkerbouwer ontvangt deltacommissaris

5 juli 2018
Deltacommissaris

Akkerbouwer ontvangt deltacommissaris

Op dinsdag 3 juli ontving akkerbouwer Jan Sijbring deltacommissaris Wim Kuijken.

Wat doet een deltacommissaris?
Nederland is een laaggelegen land, dat kwetsbaar is voor overstromingen. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daarom maakt de overheid plannen in het Deltaprogramma. Daarin werken verschillende overheden en andere organisaties samen. De plannen komen tot stand onder leiding van de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma: de deltacommissaris.

Toelichting akkerranden
Jan Sijbring gaf een toelichting over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het inpassen van een akkerrand bij zijn teelten.