Bollentelers Drentsche Aa nemen maatregelen voor verbetering waterkwaliteit

Bollentelers Drentsche Aa nemen maatregelen voor verbetering waterkwaliteit

17 december 2018

Vijf bollentelers uit het stroomgebied van de Drentsche Aa gaan extra maatregelen nemen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het perceel terug te dringen. Dit doen ze om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.

Om de maatregelen uit te voeren hebben de telers subsidie aangevraagd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). De maatregelen worden genomen bovenop de maatregelen die de telers al eerder namen.

Verminderen van drift
Tijdens het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen kunnen fijne druppels verwaaien en in de sloot terechtkomen. Dit noemen we drift. Om de hoeveelheid drift terug te dringen, gaan de bollentelers andere spuittechnieken toepassen. Dit doen ze onder andere door een verlaagde spuitboom te gebruiken. Verschillende telers gaan aan de slag met het verlagen van de spuitboom van de spuitmachine.

Zij spuiten dan op een hoogte van 30 cm boven het gewas, in plaats van 50 cm. Met deze techniek verwacht de teler minder drift te hebben. Teler Tom Rispens: “We hebben de eerste bespuitingen al uitgevoerd met een verlaagde spuitboom. We hebben gewerkt met een halve dosering en 100 liter water per hectare minder. Dat beviel goed. Er zijn alleen nog weinig spuitdoppen toegelaten die we kunnen gebruiken bij een verlaagde spuitboom. De markt is er nog niet op aangepast.”

Adviezen voor beregenen
Ook zetten de telers in op beslissingsondersteunende systemen (BOS) met betrekking tot beregenen. Een beslissingsondersteunend systeem (BOS) kan adviseren wanneer er moet worden beregend. Dit gebeurt onder andere op basis van satellietbeelden of dronefoto’s in combinatie met de weersverwachting. Een teler kan dan beter inschatten wanneer en hoeveel water nodig is. Door het voorkomen van overmatige beregening kan achteruitgang van waterkwaliteit voorkomen worden.

Bestrijding aaltjes
Daarnaast gaan verschillende telers wortellesieaaltjes bestrijden met Afrikaantjes in plaats van met chemische middelen. Wortellesieaaltjes zijn parasieten die schade aan wortels van gewassen veroorzaken. Afrikaantjes hebben een natuurlijk afweersysteem waardoor aaltjes die de wortels binnendringen, doodgaan. Bijkomend voordeel hiervan is dat Afrikaantjes ook voedsel bieden voor insecten. Bollenteler Gert Veninga: “De inzet van Afrikaantjes als alternatief voor de chemische grondontsmetting werkt goed. Het is alleen wel een puzzel om het in het bouwplan in te passen.”

Stroomgebied Drentsche Aa
De Drentsche Aa vormt een bijzonder stroomgebied waaruit jaarlijks zeven miljard liter water wordt gewonnen voor de bereiding van drinkwater in Groningen. Het is dus noodzakelijk dat alle gebiedspartijen (landbouw, gemeenten, bedrijven en bewoners) vervuiling van het water voorkomen, zodat deze bron ook in de toekomst kan worden gewaarborgd.

Kennisdeling
Het project is net gestart en loopt tot medio 2021. De ervaringen die de telers met deze maatregelen opdoen worden breed gedeeld met andere bollentelers in het stroomgebied van de Drentsche Aa en daarbuiten.