Akkerranden langs de Drentsche Aa voor bescherming schoon drinkwater

Akkerranden langs de Drentsche Aa voor bescherming schoon drinkwater

30 augustus 2018

Misschien heb je ze weleens gezien langs de Drentsche Aa. Bloemrijke akkerranden die de landschappen versieren met prachtige kleuren. Ze zien er niet alleen mooi uit, ze hebben ook nog eens een belangrijke functie. Ze vormen namelijk een buffer tussen de akkers en het oppervlaktewater. Op deze manier komen er minder gewasbeschermingsmiddelen onbedoeld in het water terecht en hoeven ze niet uit het drinkwater gezuiverd te worden.

Voor akkerbouwers uit het Drentsche Aa-gebied is het van groot belang dat hun gewassen beschermd worden tegen ziekten en plagen, zodat de oogst goed is. Gewasbeschermingsmiddelen helpen daartegen. Helaas komen die regelmatig in het water van de Drentsche Aa terecht, water dat uiteindelijk bedoeld is als drinkwater voor onder meer de stad Groningen.

Akkerranden Waterschap Hunze en Aa’s, Provincie Drenthe en Waterbedrijf Groningen bundelen samen de krachten om gewasbeschermingsmiddelen in het drinkwater zo minimaal mogelijk te maken, zodat ze er ook niet uitgehaald hoeven te worden. Hierbij wordt intensief samengewerkt met boeren uit het gebied. Realisatie van akkerranden is een van de projecten om dit te realiseren. Coördinator Janneke Vedder van Agrarische Natuur Drenthe: “In het Drentsche Aa-gebied doen meer dan twintig boeren mee met dit project. Ze krijgen hiervoor een compensatie, want het gaat natuurlijk wel om een duur stuk grond. Het gaat om perceelsranden van drie á vier meter, uiteraard aan de watervoerende kant van de akker.”

Win-winsituatie “Wij leveren de zaaizaden aan de boeren”, legt Janneke uit. “Het gaat om twee verschillende mengsels. Voorbeelden van wat er in een mengsel zit? Chrysanten, zonnebloemen, zomertarwe, korenbloem en boekweit, maar het zijn er veel meer. Het zijn vaak prachtige bloemenmengsels. Het grote voordeel is natuurlijk dat het razend effectief is en een kleurrijke verfraaiing van het landschap. Bovendien leveren de mengsels voedsel voor vogels, bijen en vlinders en beschutting voor andere insecten die op hun beurt de ‘vijanden’ van de teelt bestrijden, zoals luizen. Een win-win-winsituatie dus!”

Vervolg Het gesubsidieerde project loopt nog tot en met 2021. Krijgt het project daarna een vervolg? “Als het aan ons ligt wel”, vertelt Janneke. “We zijn heel blij met de boeren die meedoen. Het is een maatregel die effectief is, het nut heeft zich dus zeker bewezen. Hoe minder gewasbeschermingsmiddelen in het water hoe beter, wat er niet in komt hoeft er ook niet uit!”