Het Drentsche Aa gebied

Ongeveer 200.000 jaar geleden heerste er in Europa een grote ijstijd. De gletsjers die over Drenthe heen trokken namen zwerfstenen mee. Deze enorme keien deden er duizenden jaren over om Drenthe te bereiken. Toen de ijstijd 70.000 jaar later zijn einde naderde begon het ijs te smelten. De zwerfkeien die eerst nog in het ijs zaten kwamen los en lagen verspreid in de omgeving.

De eerste boeren van Drenthe hebben 5000 jaar geleden Drenthe al op de kaart gezet met de Hunebedden. Een welvarend volk die de tijd hadden om met enorme keien door de Drentse bossen te zeulen. De trendsetters van het huidige landschap, waar het boeren nog steeds hand in hand gaat met natuur. Een uniek en schoon gebied waar onze trots de Drentsche Aa ons nog altijd voorziet van gezond drinkwater.

Natuur
De beek vormde het landschap. Hier nam de mens het landschap letterlijk en figuurlijk voor wat het waard was. Met de beek is ook het oude, typisch Drentse esdorpenlandschap bewaard gebleven: de Saksische boerderijen rond de brink, de akkers op de bolle essen, de hoger gelegen velden en de hooilanden en weilanden in het lager gelegen beekdal. Het resultaat is het best bewaarde beek- en esdorpenlandschap van West-Europa. Duizenden jaren cultuur in een waaier van meanderende beken. In dit uitzonderlijk gaaf gebleven landschap creëerden boeren gedurende duizenden jaren een grote rijkdom aan natuur. Ongeveer een derde van het oppervlak is natuur; de rest bestaat vooral uit landbouwgronden. Oude dorpen wisselen af met akkers. Bloemrijke velden delen de natuur met houtwallen, essen, bos en heiden. Het landschap in het stroomgebied is de afgelopen 150 jaar weinig veranderd.

Schoon drinkwater
De Drentsche Aa  ontspringt in Drenthe en wordt niet beïnvloed van buitenaf. Daarmee hebben we zelf de regie en kunnen we zelf het verschil maken. Gezond water, daar gaan we samen voor. Inwoners, boeren, bedrijven en buitenlui, iedereen draagt zijn kei bij. En dat doen we goed, al jaren gaan we zorgvuldig om met onze waterbron en voorkomen we vervuiling door goed te handelen. We willen ook in de toekomst een duurzaam systeem. Een drinkwaterbron waar landbouw, natuur, wonen, werken en drinkwater hand in hand blijven gaan. Dit vraagt om een actieve aanpak in het hele gebied, samen de schouders eronder…..in de sporen van onze voorouders.

 

 

Terug naar actiepagina>> 

Drentsche Aa

Bekijk hier de Drentsche Aa.

Gerelateerd

{{ item.title }}

{{ item.excerpt }}