Wat doen boeren om drinkwaterbronnen schoon te houden?

Ook boeren zijn heel actief om te zorgen dat er zo weinig mogelijk vervuiling in de Drentsche Aa terechtkomt. Ze leggen bijvoorbeeld spuitvrije zones aan, dat betekent dat er binnen vier meter van de waterkant geen gewasbeschermingsmiddelen mogen spuiten. Of ze leggen akkerranden aan, waardoor deze middelen minder snel in het water terechtkomen. Ook bollen- en maïsteelt gebeurt steeds vaker op duurzame wijze.

Erfemissie

Met name afspoeling vanaf het erf is een belangrijke route waarlangs gewasbeschermingsmiddelen in de sloot terecht kunnen komen. Daarom zijn we in gesprek met telers wiens erf vlakbij de Drentsche Aa of een van de zijtakken ligt. We zoeken samen met hen naar praktische oplossingen om erfemissie te verminderen. Bijvoorbeeld door de aanleg van een wasplaats, waarbij het afvalwater wordt opgevangen en gezuiverd.

Duurzame maïsteelt

In het Drentsche AA gebied wordt veel maïs geteeld. Door de huidige teeltwijze loopt de kwaliteit van de bodem achteruit. Daarom wordt een nieuw en duurzaam teeltsysteem van maïs geïntroduceerd dat bijdraagt aan een betere bodemkwaliteit, vermindering van ziektedruk, hogere bodembiodiversiteit en vermindering van uit- en afspoeling van nutriënten (voedingsstoffen) naar grond- en oppervlaktewater. Dit doen we uiteraard in nauwe samenwerking met maïstelers. Aan het project doen in de gehele provincie Drenthe negen satellietbedrijven mee, waarvan vier uit het Drentsche Aa gebied. Ook is er in Marwijksoord een proefboerderij waar demonstratiepercelen liggen. Hier worden rondleidingen verzorgd voor geïnteresseerde telers.

Duurzame bollenteelt

Alle bollentelers in het Drentsche Aa gebied doen mee aan een gezamenlijk project om de bollenteelt te verduurzamen. Zo kunnen we de beste aanpak tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bedenken. Deze aanpak is voor elke teler uniek. Daarom maken we samen met de teler een individueel plan. Ook organiseren we bijeenkomsten waarbij telers een kijkje kunnen nemen in elkaars keuken. De bollentelers zijn zich bewust van de kwetsbaarheid van het gebied waarin ze actief zijn. Van het water uit de Drentsche Aa wordt namelijk drinkwater gemaakt. Drinkwater is een zorg van ons allemaal. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is van invloed op de waterkwaliteit van de Drentsche Aa. Door verduurzaming worden minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Op die manier wordt het oppervlaktewater ook schoner. Het is mooi dat in het Drentsche Aa gebied bollenteelt en waterwinning naast elkaar kunnen bestaan. We werken in dit project samen met de branchevereniging de KAVB, onderzoeksbureau HLB, stichting ROL, adviesbureau CLM en ondernemersorganisatie LTO-Noord.

Gerelateerd

{{ item.title }}

{{ item.excerpt }}