Hoeveel mensen drinken water uit de Drentsche Aa?

Uit de Drentsche Aa wordt jaarlijks zeven miljard water gewonnen. Dagelijks wordt dit door meer dan 200.000 mensen als drinkwater gebruikt, bijvoorbeeld de stad Groningen! Het water uit de Drentsche Aa is niet direct geschikt voor drinkwater. Vuil, chemische en bacteriologische stoffen worden verwijderd om het water drinkbaar te maken. Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld geloosd afvalwater en resten van chemische bestrijdingsmiddelen de bron van het drinkwater aantasten. Hiervoor voert Waterbedrijf Groningen bij De Punt nog een aantal zuiveringsstappen uit.

Voorkomen is beter dan genezen
Des te schoner het water binnenkomt uit de beek, des te minder technische kunstgrepen er nodig zijn om er kwalitatief drinkwater van te maken. Daarom is het van groot belang dat de bron, het stroomgebied van de Drentsche Aa, goed beschermd wordt tegen vervuiling. Dit is nodig, want we meten nog steeds overschrijdingen, bijvoorbeeld van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Schoon water behouden
Om de drinkwatervoorziening voor de toekomst veilig te stellen, werken de provincie Drenthe, Hunze en Aa’s, Waterbedrijf Groningen en omliggende gemeenten met elkaar samen. In overleg met inwoners, bedrijven en agrariërs in het Drentsche Aa-gebied zijn maatregelen bedacht, gezamenlijk worden uitgevoerd. Enkele voorbeelden:

  • Algemene voorlichting over activiteiten die de waterkwaliteit beïnvloeden met een website
  • Alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen stimuleren bij inwoners en gemeenten
  • Actieve uitwisseling van kennis en innovatie bij bedrijven langs de Drentsche Aa over milieuvriendelijk terreinbeheer
  • Het onderzoeken van maatregelen bij agrariërs, zoals het instellen van akkerranden en het verduurzamen van de teelten
  • Het actualiseren en monitoren van spuitvrije zones en vul- en spoelplaatsen in het gebied door provincie, waterschap en waterbedrijf.

 

Terug naar actiepagina>>