Chemievrij onkruidbeheer op bedrijfsterreinen

Vanuit de provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa’s en Waterbedrijf Groningen werken we aan schoner water. Dit doen we met verschillende projecten die zijn gericht op vermindering van emissies van chemische (onkruid)bestrijdingsmiddelen in het gebied van de Drentsche Aa. Uw bedrijf ligt in het stroomgebied van de Drentsche Aa. Het water uit de Drentsche Aa vormt de bron voor drinkwater en moet dus schoon zijn. Helaas vinden we nog te vaak bestrijdingsmiddelen in de Drentsche Aa. Om dit te verminderen, informeren we bedrijven in het stroomgebied van de Drentsche Aa over de mogelijkheden om hun bedrijfsterrein zonder chemische middelen onkruidvrij te houden. Lees meer over duurzaam onkruidbeheer in onze folder.

Hoeveel mensen drinken water uit de Drentsche Aa?

Uit de Drentsche Aa wordt jaarlijks zeven miljard water gewonnen. Dagelijks wordt dit door meer dan 200.000 mensen als drinkwater gebruikt, bijvoorbeeld de stad Groningen! Het water uit de Drentsche Aa is niet direct geschikt voor drinkwater. Vuil, chemische en bacteriologische stoffen worden verwijderd om het water drinkbaar te maken. Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld geloosd afvalwater en resten van chemische bestrijdingsmiddelen de bron van het drinkwater aantasten. Hiervoor voert Waterbedrijf Groningen bij De Punt nog een aantal zuiveringsstappen uit.

Voorkomen is beter dan genezen
Des te schoner het water binnenkomt uit de beek, des te minder technische kunstgrepen er nodig zijn om er kwalitatief drinkwater van te maken. Daarom is het van groot belang dat de bron, het stroomgebied van de Drentsche Aa, goed beschermd wordt tegen vervuiling. Dit is nodig, want we meten nog steeds overschrijdingen, bijvoorbeeld van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Schoon water behouden
Om de drinkwatervoorziening voor de toekomst veilig te stellen, werken de provincie Drenthe, Hunze en Aa’s, Waterbedrijf Groningen en omliggende gemeenten met elkaar samen. In overleg met inwoners, bedrijven en agrariërs in het Drentsche Aa-gebied zijn maatregelen bedacht, gezamenlijk worden uitgevoerd. Enkele voorbeelden:

  • Algemene voorlichting over activiteiten die de waterkwaliteit beïnvloeden met een website
  • Alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen stimuleren bij inwoners en gemeenten
  • Actieve uitwisseling van kennis en innovatie bij bedrijven langs de Drentsche Aa over milieuvriendelijk terreinbeheer
  • Het onderzoeken van maatregelen bij agrariërs, zoals het instellen van akkerranden en het verduurzamen van de teelten
  • Het actualiseren en monitoren van spuitvrije zones en vul- en spoelplaatsen in het gebied door provincie, waterschap en waterbedrijf.

 

Terug naar actiepagina>> 

kind drinkt water

Drinkwater uit de Drentsche Aa

De Drentsche Aa, en de strook grond van vier meter aan beide zijden, valt onder het zogenaamde grondwaterbeschermingsgebied. Dat de Drentsche Aa zo schoon is en  Waterbedrijf Groningen er drinkwater uit kan winnen, is niet vanzelfsprekend. Dat vraagt niet alleen voortdurende aandacht van het waterbedrijf, maar ook van diverse andere partijen in de regio: overheden, inwoners, bezoekers en bedrijven. En ook jouw aandacht is daarbij van belang.

Zo kun je bewust kiezen voor slimme bio-oplossingen voor het tuinonderhoud. Middelen die je in de tuin gebruikt, kunnen immers via de regen en vervolgens door sloten in de beek terecht komen. Sommige stoffen kunnen alleen met dure technieken uit het water worden gezuiverd.

Lees in de Publieksinfofolder Waterbedrijf Groningen meer over het beschermen van de Drentsche Aa en over slimme bio-oplossingen voor jouw tuinonderhoud

Terug naar actiepagina>>