Verminderen van erfafspoeling in Drentsche Aa-gebied

Verminderen van erfafspoeling in Drentsche Aa-gebied

17 maart 2021

Akkerbouwers en loonwerkers in het stroomgebied van de Drentsche Aa kunnen aan de slag met het verminderen én voorkomen van erfemissie. In het project aanpak erfemissie is nog plek voor enkele deelnemers. Naast subsidie krijgen ondernemers ook advies en begeleiding bij het nemen van maatregelen om erfafspoeling te voorkomen.

Advies bij aanleg wasplaats

In het project krijgen akkerbouwers en loonwerkers (gratis) advies en begeleiding bij het treffen van maatregelen om erfafspoeling te verminderen. Er wordt bij het geven van advies en begeleiding rekening gehouden met de huidige en toekomstige wetgeving. Zo weet u zeker dat u de juiste maatregelen treft. Vertegenwoordigers van het waterschap en de RUD kijken mee bij het maken van de plannen en toetsen of deze aan de regelgeving voldoen.

Subsidie

Er is een mogelijkheid om subsidie te ontvangen vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voor getroffen maatregelen om erfafspoeling te verminderen. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn onder andere het aanleggen van een vul- en wasplaats met zuiveringssysteem op het erf, en het overkappen van deze vul- en wasplaats. Per bedrijf wordt 40% van de kosten vergoed, met een maximum van €14.000. Bij samenwerking is er de mogelijkheid om de subsidie te stapelen.

Nog ruimte voor enkele nieuwe deelnemers

In het project erfemissie is nog ruimte voor enkele nieuwe deelnemers. Geïnteresseerde akkerbouwers en loonwerkers kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar ygooijer@clm.nl of bellen via 0345-470719. Het advies is om hier niet te lang mee te wachten. Onder andere met het oog op de looptijd van het project.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het terugdringen van erfemissie is een van de speerpunten uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Hierin werken verschillende waterschappen samen met LTO Nederland en de ministeries. Het doel is om een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.

Begeleiding vanuit het project aanpak erfemissie wordt gedaan vanuit het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa.